Eigen vertaling – 12

E.E. Cummings, 15 zinnelijke gedichten

E.E. Cummings (1894 – 1962)

_ _ _

© E.E. Cummings, 95 poems (1958) – archive.org

Opvallende taalelementen
foregrounding: parallellisme en deviatie

i carry your heart with me(i carry it in
my heart)i am never without it(anywhere
i go you go,my dear;and whatever is done
by only me is your doing,my darling)
                   i fear
no fate(for you are my fate,my sweet)i want
no world(for beautiful you are my world,my true)
and it’s you are whatever a moon has always meant
and whatever a sun will always sing is you

here is the deepest secret nobody knows
(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky
of a tree called life;which grows
higher than soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that’s keeping the stars apart

i carry your heart(i carry it in my heart)

  • het gedicht heeft geen (verwachte?) titel
  • 15 regels, maar de 5de regel springt in – een insprong die ervoor zorgt dat je die regel telt als het einde van de vierde om zo aan 14 regels te komen, evenveel als een sonnet. Die insprong maakt ook dat er visueel eigenlijk niet drie maar vier strofen zijn – net zoals in een sonnet – twee kwatrijnen (zoals in een sonnet) de derde strofe telt 5 en de vierde 1 regel (in een sonnet tweemaal 3 regels, of 4 en 2)
  • de laatste regel staat apart – is een bijna letterlijke herhaling van de eerste – geeft het gedicht een cirkelstructuur
  • sommige verzen hebben eindrijm (onderstreept)
  • onderstreept: klankovereenkomsten, rijm – alliteraties, assonanties
  • een opvallende interpunctie: geen hoofdletter aan het begin van het gedicht, geen punten om ‘zinnen’ af te sluiten, ook niet op het einde van het gedicht, geen spaties na of voor de leestekens Het meest opvallend is het voortdurend gebruik van haakjes. Binnenin de haakjes de koosnaampjes: my dear, my darling, my sweet, my true. De haakjes lijken wel de visualisatie van your heart in my heart.
  • in vetjes: herhaling van woorden (soms anaforen)
  • hyponiemen: world, moon, sun, stars (= hemellichamen)
  • grammaticale afwijking: i (ik) foutief met kleine letter – de nadruk ligt niet op het ik, dus.
  • nog meer opzettelijke grammaticale fouten: for beautiful you are; and it’s you are; than soul can hope or mind can hide

inspiratie: Evan Puschak op YouTube:

Door het gebruik van ongewone taalvormen doorbreekt literatuur het routinegedrag van de lezer: alledaagse opvattingen en perspectieven worden vervangen door nieuwe en verrassende inzichten en gewaarwordingen. Aan de lezer om die te ontdekken.

Extra

Volgende gedicht

13
‘why’

°°°
Inhoudsopgave