Eigen vertaling – 6

E.E. Cummings, 15 zinnelijke gedichten

E.E. Cummings (1894 – 1962)

_ _ _

© E.E. Cummings, & AND (1925) – archive.org

Opvallende taalelementen
foregrounding: parallellisme en deviatie

SONNETS-ACTUALITIES

  • het gedicht heeft geen (verwachte?) titel – het behoort wel tot de afdeling ‘sonnets-actualities’ – het eerste deel van die nieuwe samenstelling verwijst naar de dichtvorm, het tweede naar de inhoud (‘wat zich nu afspeelt’).
  • 14 regels – net zoals een sonnet.
  • onregelmatige strofebouw: 12 regels – 1 regel – 1 regel. De twee aparte regels doen denken aan een Shakespeareaans sonnet, met een inhoudelijke wending in de laatste twee regels.
  • in het oog springende, afwijkende interpunctie: komma’s zonder daaropvolgende spatie, punten gevolgd door extra veel spaties (tussenruimte), gevolgd door hoofdletters, maar niet als de zin begint met I (=ik), vreemd gebruik van streepjes: -firm-smooth ness (firmness, smoothness) en what-is-it (neologisme); ook de vier puntjes tussen flesh en And – zonder spatie!
  • onderstreept: klankherhalingen (rijm): assonanties, alliteraties …
  • in vetjes: herhaling van woorden (soms anaforen)
  • cursief: hyponiemen (body), spine, bones, fuzz, flesh, eyes (lichaamsdelen)
  • neologismen
  • er staan ook nogal wat grammaticale ‘fouten’ of afwijkingen: personal pronoun i (‘I’ – met hoofdletter); so quite new a thing (‘it is quite a new thing’ of ‘ it is so new a thing’) of under me you (‘of you under me’ )
  • een meer gedetailleerde analyse vind je op Cummings’ Love Lyrics: Some Notes by a Female Linguist Irene R. Fairley

Door het gebruik van ongewone taalvormen doorbreekt literatuur het routinegedrag van de lezer: alledaagse opvattingen en perspectieven worden vervangen door nieuwe en verrassende inzichten en gewaarwordingen. Aan de lezer om die te ontdekken.

Volgende gedicht

7
‘somewhere i have never travelled,gladly beyond’

°°°
Inhoudsopgave