Eigen vertaling – 11

E.E. Cummings, 15 zinnelijke gedichten

E.E. Cummings (1894 – 1962)

_ _ _

© E.E. Cummings, 95 Poems (1958) – archive.org

Opvallende taalelementen
foregrounding: parallellisme en deviatie

i love you much(most beautiful darling)

more than anyone on the earth and i
like you better than everything in the sky

sunlight and singing welcome your coming

although winter may be everywhere
with such a silence and such a darkness
noone can quite begin to guess

(except my life)the true time of year

and if what calls itself a world should have
the luck to hear such singing(or glimpse such
sunlight as will leap higher than high
through gayer than gayest someone’s heart at your each

nearerness)everyone certainly would(my
most beautiful darling)believe in nothing but love

 • het gedicht heeft geen (verwachte?) titel
 • het gedicht telt 14 regels (zoals een sonnet)
 • 5 strofen (1-2-1-3-1-4-2) – een zekere regelmaat?
 • interpunctie: geen hoofdletter om te beginnen, geen punt op het einde; geen punten of komma’s; wel een langere zin tussen twee gedachtestreepjes, viermaal een zinnetje tussen haakjes; de leestekens zijn vastgemaakt aan de woorden; de regeleindes vervangen soms een leesteken, en er zijn ook makkelijk te begrijpen enjambementen
 • onderstreept: klankherhalingen (rijm) zoals alliteraties, assonanties …
 • in vetjes: herhalingen
 • antoniemen: sunlight, darkness; singing, silence
 • grammaticale fouten of eigenaardigheden: nearerness (= nearness); as will leap higher than high
  through gayer than gayest someone’s heart
  (- as someone’s heart will leap higher than higher)

Door het gebruik van ongewone taalvormen doorbreekt literatuur het routinegedrag van de lezer: alledaagse opvattingen en perspectieven worden vervangen door nieuwe en verrassende inzichten en gewaarwordingen. Aan de lezer om die te ontdekken.

Volgende gedicht

12
‘i carry your heart with me(i carry it in’

°°°
Inhoudsopgave