Eigen vertaling – 5

E.E. Cummings, 15 zinnelijke gedichten

E.E. Cummings (1894 – 1962)

_ _ _

© E.E. Cummings, & AND (1925) – archive.org

Opvallende taalelementen
foregrounding: parallellisme en deviatie

  • dit gedicht heeft geen (verwachte) titel, maar behoort wel tot een cyclus met een betekenisvolle titel: Post Impressions
  • ongewone interpunctie: geen beginkapitaal in de eerste regel; wel een hoofdletter na een punt in regel vier, voorafgegaan door extra witruimte.
  • Inspringende 12de regel – zodat het lijkt alsof die regel eigenlijk hoort bij de vorige. Temeer daar de dubbele punt (foutief) zonder spatie aan het begin van deze regel staat.
  • twee zinnen tussen haakjes – de eerste twee zijn de haakjes direct aan het vorige en volgende woord gevoegd
  • onverwachte beeldspraak: één vrouw = drie dieren, maar in de tekst staan er maar twee – snake, elephants. Tot je je realiseert dat twitter verwijst naar het geluid van vogels.
  • afwijkend gebruik van hoofdletters: Girl, Woman – die twee woorden worden ook zonder verwacht lidwoord – a– gebruikt.*
  • ongewone zinsstructuren: het zinnetje tussen haakjes like some floating snake upon itself always and slowly which upward certainly is pouring

Door het gebruik van ongewone taalvormen doorbreekt literatuur het routinegedrag van de lezer: alledaagse opvattingen en perspectieven worden vervangen door nieuwe en verrassende inzichten en gewaarwordingen. Aan de lezer om die te ontdekken.

* Girl, Woman en India vormen zo ook drie ‘gestalten’ – corresponderend met de drie dieren: my (…) / lady (…) / suddenly / is three animals.

Volgende gedicht

6
‘i like my body when it is with your’ 

°°°
Inhoudsopgave