Eigen vertaling – 4

E.E. Cummings, 15 zinnelijke gedichten

E.E. Cummings (1894 – 1962)

_ _ _

Opvallende taalelementen
foregrounding: parallellisme en deviatie

twentyseven bums give a prostitute the once
-over.  fiftythree(and one would see if it could)

eyes say the breasts look very good:
firmlysquirmy with a slight jounce,

thirteen pants have a hunch

admit in threedimensional distress
these hips were made for Horizontal Business
(set on big legs nice to pinch

assiduously which justgraze
each other).  As the lady lazily struts
                  (her
thickish flesh superior to the genuine daze
of unmarketable excitation,

whose careless movements carefully scatter

pink propaganda of annihilation

 • het gedicht zelf heeft geen (verwachte?) titel
 • de afdeling van de bundel is: ‘sonnets-realities’ – een eigen samenstelling, het eerste deel verwijst naar de dichtvorm, het tweede naar de inhoud.
 • 15 regels, maar de 11de regel springt in – een insprong die ervoor zorgt dat je die regel telt als het einde van de 10de – zo kom je aan 14 regels, evenveel als een sonnet. Die insprong maakt ook dat er visueel eigenlijk acht (!) strofen zijn – veel meer dan in een sonnet.
 • strofen 2 en 5 versterken het enjambement
 • strofe 3 bevat maar een regel, net zoals de twee laatste strofen en versterken zo het vers
 • vreemde interpunctie (fouten?): geen hoofdletters aan het begin van het gedicht en van één van de twee zinnen; slechts twee punten; geen punt op het einde; veel spaties na een zinsdeel in regel 2 en regel 10, telkens na een punt. Drie zinnetjes tussen haakjes. De haakjes worden niet gescheiden van de (hoofd)zin door spaties. Het laatste haakje toe ontbreekt, is het vervangen door een komma, er staan ook maar twee komma’s in het gedicht
 • ‘onterechte’ hoofdletters: Horizontal Business
 • liggende streepjes ontbreken in twentyseven, fiftythree, threedimensional; eentje staat aan de verkeerde zijde in the once / -over
 • klankherhalingen: er is een ‘regelmatig’ eindrijm – abba cddc efegfg
 • neologismenjustgraze kan je ook beschouwen als ‘onterecht’ samenvoegen van twee woorden
 • in vetjes: herhaling van woorden
 • cursief: antoniemen

Door het gebruik van ongewone taalvormen doorbreekt literatuur het routinegedrag van de lezer: alledaagse opvattingen en perspectieven worden vervangen door nieuwe en verrassende inzichten en gewaarwordingen. Aan de lezer om die te ontdekken.

Volgende gedicht

5
‘my smallheaded pearshaped’

°°°
Inhoudsopgave