Eigen vertaling – 13

E.E. Cummings, 15 zinnelijke gedichten

E.E. Cummings (1894 – 1962)

_ _ _

© E.E. Cummings, 95 poems (1958) – archive.org

Opvallende taalelementen
foregrounding: parallellisme en deviatie

  • het gedicht heeft geen (verwachte?) titel
  • het aantal regels per strofe loopt op van 1 naar 5 en daarna weer af naar 1 waarbij het aantal regels per strofe het aantal lettergrepen per regel bepaalt. Vandaar dat van sommige woorden slechts één lettergreep in de versregel staat.
  • interpunctie: geen komma’s, punten – ook niet op het einde van het gedicht, vraagtekens,
    geen hoofdletters – ook niet aan het begin van het gedicht, wel haakjes – met zinnetjes tussen – zonder een spatie vast aan het vorige en volgende woord.
  • herhaling: beautiful
  • personificatie: life (who ...

Door het gebruik van ongewone taalvormen doorbreekt literatuur het routinegedrag van de lezer: alledaagse opvattingen en perspectieven worden vervangen door nieuwe en verrassende inzichten en gewaarwordingen. Aan de lezer om die te ontdekken.

Volgende gedicht

14
‘devil crept in eden wood’

°°°
Inhoudsopgave