Eigen vertaling – 9

E.E. Cummings, 15 zinnelijke gedichten

E.E. Cummings (1894 – 1962)

_ _ _

© E.E. Cummings, 95 Poems (195) – archive.org

Opvallende taalelementen
foregrounding: parallellisme en deviatie

yes is a pleasant country:
if’s wintry
(my lovely)
let’s open the year

both is the very weather
(not either)
my treasure,
when violets appear

love is a deeper season
than reason;
my sweet one
(and april’s where we’re)

 • het gedicht heeft geen (verwachte?) titel
 • er zijn 3 strofen van 4 regels – (sym)metrisch opgebouwd 7 – 3 – 3 – 5 lettergrepen.
 • onderstreept: klankherhalingen (rijm) zoals alliteraties, assonanties …
 • synoniemen: koosnaampjes voorafgegaan door my: my lovely, my treasure, my sweet one; de volgorde wordt bepaald door het rijm, is reason; en one een oogrijm? is er daarom een punt-komma?)
 • cursief; (min of meer)hyponiemen – tijdsaanduidingen
  april, (when) violets (appear) – de lente (maartse viooltjes)
  wintry, season, the year
 • grammaticale fouten of eigenaardigheden: (a) yes is …, (an) if’s (=is) wintry – gebruik van yes en if als lidwoord; april, geen hoofdletter …
 • interessante analyse door Willy van Peer op jstor.org

Door het gebruik van ongewone taalvormen doorbreekt literatuur het routinegedrag van de lezer: alledaagse opvattingen en perspectieven worden vervangen door nieuwe en verrassende inzichten en gewaarwordingen. Aan de lezer om die te ontdekken.

Extra

Eigenzinnige interpretatie van Tin Hat op hun cd the rain is a handsome animal (17 songs from the poetry of E.E.Cummings)

Volgende gedicht

10
‘in time of daffodils(who know’ 

°°°
Inhoudsopgave