Eigen vertaling – 7

E.E. Cummings, 15 zinnelijke gedichten

E.E. Cummings (1894 – 1962)

met dank ook aan Filip Van Roye

_ _ _

© E.E. Cummings, W (ViVa) (1931) – archive.org

Opvallende taalelementen
foregrounding: parallellisme en deviatie

somewhere i have never travelled,gladly beyond
any experience,your eyes have their silence:
in your most frail gesture are things which enclose me,
or which i cannot touch because they are too near

your slightest look easily will unclose me
though i have closed myself as fingers,
you open always petal by petal myself as Spring opens
(touching skilfully,mysteriously)her first rose

or if your wish be to close me,i and
my life will shut very beautifully,suddenly,
as when the heart of this flower imagines
the snow carefully everywhere descending;

nothing which we are to perceive in this world equals
the power of your intense fragility:whose texture
compels me with the colour of its countries,
rendering death and forever with each breathing

(i do not know what it is about you that closes
and opens;only something in me understands
the voice of your eyes is deeper than all roses)
n obody,not even the rain,has such small hands

 • het gedicht heeft geen (verwachte?) titel
 • regelmatige strofebouw: vijf kwatrijnen, de meeste regels tellen 12 lettergrepen
 • in het oog springende, afwijkende interpunctie: komma’s, dubbele punten, haakjes en komma-punt zonder daaropvolgende spatie; geen hoofdletter om het gedicht te starten, geen punten ook niet op het einde van het gedicht
 • het einde van de versregel is soms niet het einde van een zin(sdeel): enjambementen
  strofe 1 – regel 1
  2 – regel 3
  3 – regel 1 en 3
  4 – regel 1 en 2
  5 – regel 2
 • onderstreept: klankherhalingen (rijm): assonanties, alliteraties … en eindrijm in de laatste strofe
 • er staan ook nogal wat grammaticale ‘fouten’ of afwijkingen: personal pronoun i (‘I’ – met hoofdletter); Spring (‘spring’ zonder hoofdletter); ook zinsconstructies zoals you open always petal by petal myself (‘you always open me petal by petal’); imagines / the snow carefully everywhere descending (‘imagines (how) the snow (is) carefully descending everywhere’) …

Door het gebruik van ongewone taalvormen doorbreekt literatuur het routinegedrag van de lezer: alledaagse opvattingen en perspectieven worden vervangen door nieuwe en verrassende inzichten en gewaarwordingen. Aan de lezer om die te ontdekken.

Extra

 • Een prachtige interpretatie
 • Een ‘hoofdstuk’ uit de film Hannah and Her Sisters van Woody Allen met het laatste vers als titel, waarin het gedicht van E.E. Cummings door Hannahs man Elliot gebruikt wordt om … haar zus te veroveren.

Volgende gedicht

8
‘love is more thicker than forget’ 

°°°
Inhoudsopgave