Gebruiksvoorwaarden en privacy

De website Gedichten proeven is uitsluitend bedoeld om je te laten genieten van gedichten en je zo op het spoor te brengen van veelal recente dichtbundels.

Hoewel ik zorgvuldigheid in acht neem bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maak van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ik niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie over die gedichten en hun makers.

Ik kan je ook niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Ik wijs dus – ik hoop dat je mij dit niet kwalijk neemt – iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website Gedichten proeven staan heel wat links naar websites van derden, ik aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is – je raadt het al – voor eigen risico.

Ik gebruik verder heel wat afbeeldingen die ik online vond – steeds staat de vindplaats vermeld, met een link naar de oorspronkelijke site. Alhoewel ik enkel en alleen hun naam en faam wil vergroten, kunnen makers van die afbeeldingen met mij contact opnemen als ze menen dat hun rechten op die manier toch zijn geschonden.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Gedichten proeven.

Je hebt – natuurlijk – het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Wijzigingen

Ik heb het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze gebruiksvoorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze gebruiksvoorwaarden gewijzigd is.

Bescherming van persoonsgegevens

Ik hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. Alle informatie is op of via de website daarom beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Cookies

De cookies op deze website zijn deze geïnstalleerd door WordPress.com, het programma waarmee deze website is gemaakt. Je kunt deze cookies bekijken de eerste keer dat je de site bezoekt. Je kunt de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal deze website in dat geval niet optimaal werken. Je vindt hier hoe je dat doet voor verschillende browsers:

Wijzigingen

Mochten deze gebruiksvoorwaarden of privacyregels wijzigen, dan vind je de recentste versie op deze pagina.